Bijeenkomsten

Onze bijeenkomsten worden 6 à 7 maal per jaar gehouden in:

Dorpshuis “De Oude School”, Dorpsweg 70, 1711 RK Hensbroek.

De aanvangstijd is 19.30 uur en eindtijd is rond 22.30 uur.

Het vergaderdeel neemt meestal niet meer dan 30 minuten in beslag. 

De aanwezige leden tonen en bespreken met elkaar de meegebrachte werkstukken of gereedschappen. Er wordt een vrijwillig te maken thema werkstuk gepresenteerd.

Er is een draaibank aanwezig, waarop meestal op het eind van de avond een demonstratie van een techniek of de uitvoering van een werkstuk wordt getoond.

Vooraf aan een demonstratie is er regelmatig een Power Point presentatie te zien op het grote scherm over werkstukken, gereedschappen, veiligheid en bescherming tegen fijnstof.

 Als er geen demonstratie is, wordt er een DVD of YouTube-filmpje op houtdraai- of beitel slijp techniek afgespeeld.

AGENDA BIJEENKOMSTEN 2022.

donderdag 25 Augustus

dinsdag 4 Oktober

zaterdag 5 November : ruil en weggeef dag

donderdag 24 november

Tijdens een bijeenkomst wordt voor koffie en thee  gezorgd. De prijs hiervan is €1,60 per kop. Ook heeft men de gelegenheid om boeken en tijdschriften te huren die door de vereniging zijn aangeschaft. De prijs hiervan is € 0,50 per uitgave per periode tussen twee bijeenkomsten. (dit mag contant).

Ruil- en weggeefdag
Eenmaal per jaar houden we een zogenaamde Ruil- en Weggeefdag.  Dit is een soort kofferbakmarkt, waarbij diverse houtsoorten, gereedschappen, boeken e.d. in rap tempo van eigenaar wisselen.

Regelmatig verzorgen wij demo’s welke, via een beamer in de zaal, op een groot doek worden geprojecteerd.

terug naar boven