Bijeenkomsten

Onze bijeenkomsten worden 6 à 7 maal per jaar gehouden in:

Dorpshuis “De Oude School”, Dorpsweg 70, 1711 RK Hensbroek.

De aanvangstijd is 19.30 uur en eindtijd is rond 22.00 uur.

Contact : radiusnhn@ziggo.nl

Het vergaderdeel neemt meestal niet meer dan 30 minuten in beslag. 

De aanwezige leden tonen en bespreken met elkaar de meegebrachte werkstukken en of gereedschappen. Er wordt een vrijwillig te maken thema werkstuk gepresenteerd.

Er is een draaibank aanwezig, waarop meestal op het eind van de avond een demonstratie van een techniek of de uitvoering van een werkstuk wordt getoond.

Vooraf aan een demonstratie is er regelmatig een Power Point presentatie te zien op het grote scherm van het thema werkstuk, gereedschappen gebruiken en maken, veiligheid en bescherming tegen fijnstof.

Als er geen demonstratie is, wordt er een DVD of YouTube-film over houtdraaien getoond.

Demonstraties worden gefilmd en op de website geplaatst als youtube filmpje.

AGENDA BIJEENKOMSTEN 2024.

DINSDAG 21 MEI

DINSDAG 24 SEPTEMBER

DINSDAG 8 OKTOBER

ZATERDAG 9 NOVEMBER RUIL/WEGGEEFDAG

DONDERDAG 28 NOVEMBER

Tijdens een bijeenkomst wordt voor koffie en thee  gezorgd. De prijs hiervan is €1,60 per kop. Ook heeft men de gelegenheid om boeken en tijdschriften te huren die door de vereniging zijn aangeschaft. De prijs hiervan is € 0,50 per uitgave per periode tussen twee bijeenkomsten. (dit mag contant).

Ruil- en weg geef dag
Eenmaal per jaar houden we een zogenaamde Ruil- en Weggeefdag.  Dit is een soort kofferbakmarkt, waarbij diverse houtsoorten, gereedschappen, boeken e.d. in rap tempo van eigenaar wisselen. Er zijn demo’s en er is een gezellig samenzijn.

Wij filmen demo’s ook, welke via een beamer in de zaal, op een groot doek zijn te zien.

van links naar rechts: voorzitter- filmer-demonstrateur.

terug naar boven